บอง มาร์เช่ก็มีการแยกขยะเหมือนกันนะ

0
420

รู้หรือไม่คะว่า บอง มาร์เช่ ก็มีการแยกขยะเหมือนกัน
เราแยกจริงจัง มีการแบ่งถังขยะ แยกกระป๋อง ขวดพลาสติก กับ ถังขยะทั่วไป
เพื่อการนำขยะไปทิ้งตามกระบวนการหรือนำไปรีไซเคิล

ส่วนท่านที่สนใจแยกประเภทขยะ ก็สามารถแยกง่ายๆได้ดังนี้ค่ะ

1 ขยะเปียก 💦คือขยะย่อยสลายง่าย มีความชื้น มีกลิ่น และเน่าเสียได้ง่าย เศษเหลืออาหาร เปลือกผลไม้ ควรนำไปทิ้งนอกบ้านทุกวัน

2 ขยะรีไซเคิล 💦คือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ แก้ว ขวดน้ำ กระดาษ กระป๋อง การแยกขยะรีไซเคิลควรเริ่มจากล้างทำความสะอาดของให้เรียบร้อย ก่อนใส่ถุงแยก เพื่อนำมาใช้ใหม่ นำไปบริจาค

3 ขยะอันตราย 💦คือ ขยะที่มีสารเคมีหรือสารอันตรายปนเปื้อน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคนหรือสิ่งแวดล้อมได้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือแบตเตอรี่ เป็นต้น โดยคุณควรรวบรวมใส่ในถุงแยกจากชนิดขยะอื่นๆ

4 ขยะทั่วไป 💦คือขยะอื่นๆ ที่ไม่เข้าพวกใดๆ ข้างต้น เช่น ซองขนม ที่ไม่เน่าสลาย แต่ก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งคุณสามารถนำมาแยกใส่ถังขยะอื่นๆ เพื่อให้รถขยะมาเก็บต่อไป

การแยกขยะเป็นก้าวเล็กๆที่สำคัญต่อการดูแลรักษาโลกใบนี้นะคะ
รักโลกง่ายๆ เริ่มต้นที่รักและใส่ใจต่อสิ่งใกล้ตัวก่อนเลยค่ะ