PM2.5 ภัยร้ายที่มองไม่เห็น

0
70
บทความ บอง มาร์เช่ Bon marche article ฝุ่น PM 2.5

บอง มาร์เช่ สวัสดีค่ะ

ตอนนี้ทุกๆท่านคงทราบข่าวถึงปัญหา PM2.5 กันแทบทุกคนแล้วสินะคะ
ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 นั้นน่าเป็นห่วงและควรป้องกันตัวให้ดี
เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เล็กขนาดที่ขนจมูกของมนุษย์นั้นไม่สามารถกรองได้เลย
ทำให้ฝุ่นละอองชนิดนี้สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ เข้าไปในกระแสเลือดและแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจด้วย

ขอแนะนำให้ทุกๆท่านใส่หน้ากากที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 เวลาออกกลางแจ้งกันทุกๆคนเลยนะคะ
ไม่ต้องกลัวและไม่ต้องอายที่ต้องใส่หน้ากากกัน
โรคที่จะเป็นตามหลังมาจากการรับฝุ่น PM 2.5 นั้นน่ากลัวกว่ามากค่ะ
และควรงดกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่มีค่ามลพิษเกินมาตรฐานด้วยนะคะ

ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย จากทีมงาน บอง มาร์เช่ ค่ะ