ขอเลื่อนการจัดงาน”ตลาดนัด ส.มก.”

0
44

เนื่องด้วย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติอย่างเป็นทางการ
ในการขอแจ้งเลื่อนการจัดงานตลาดนัด ส.มก.ครั้งที่ 8
ซึ่งมีกำหนดจัดช่วงระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.
เนื่องด้วยปัจจัยจากสถานการณ์ “ไวรัสโควิด-19” เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้
ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ประกอบการ ผู้เข้าชมงาน และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
ดังนั้นจึงได้มีการพิจารณาและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน
โดยมีมติเลื่อนการจัดงานตลาดนัด ส.มก. ครั้งที่ 8 ออกไปก่อน
โดยกำหนดการที่แน่นอนจะขอเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้