บอง มาร์เช่ ห่วงใย ห่างไกล COVID-19

0
401

วันนี้ บอง มาร์เช่ เรามีมาตรการในการดูแลและช่วยป้องกันโรค โดยดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

การทำความสะอาดทุกพื้นที่ ที่เป็นจุดสัมผัส
มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ รอบๆตลาด
ผู้ประกอบการสวมอุปกรณ์ป้องกัน
นอกจากเราจะมีจุดที่ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ แล้ว เรายังมีอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบให้บริการอีกด้วย
มีการทำความสะอาดตลาดในทุกๆ วัน

เราให้ความสำคัญ และทำทุกอย่างเพื่อดูแลความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจ ให้ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ
และเพื่อความปลอดภัยยิ่งๆขึ้น หมั่นล้างมือให้สะอาด และอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ชุมชน
กินร้อน ช้อนกลาง ทานอาหารปรุงสุกเพื่อป้องกันโรค

สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน
หากพบว่ามีอาการให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

ด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราชาวบอง มาร์เช่