ชี้แจง กรณี Fake news – เชื้อ COVID-19

0
874

จากที่มีการแชร์ข้อความและภาพใน Social Media อยู่ในขณะนี้
ทางบอง มารเ์ช่ ขอชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันนี้
ใน บอง มาร์เช่ ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 และยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่ติดเชื้อ COVID-19 แต่อย่างใด

โดยทางบอง มาร์เช่นั้นมีมาตรการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ได้แก่
1) มีการทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณตลาดทุกวัน
2) มีการใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ในฟู้ดคอรท์อย่างสม่าเสมอ
3) มีการทำความสะอาดทุกพื้นที่ ที่เป็นจุดสัมผัสตลอดเวลาที่เปิดทำการ
4) พนักงานและผู้ประกอบการสวมหน้ากากอนามัย
5) มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือรอบตลาด

และเพื่อเป็นการยืนยัน
ณ เวลานี้ (20 มี.ค. 2563) , เมื่อตรวจสอบจาก https://covidtracker.5lab.co/
ซึ่งเป็นเวปไซท์ที่ใช้ตรวจสอบรายชื่อและสถานการณ์ของ COVID-19
ก็ยังไม่พบว่ามีการรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อในเขตใกล้เคียงแต่อย่างใด

จึงขอความร่วมมือไม่แชร์ข้อความที่เป็น Fake News ดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในสังคมค่ะ