ประกาศจากบอง มาร์เช่

0
941

หลังจาก กทม.ออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ รวม 26 ประเภท ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ มีมติให้ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม-12 เมษายน เช่นเดียวกับ กทม.

โดยทาง บอง มาร์เช่ มาร์เก็ต พาร์ค จะเปิดให้บริการเฉพาะ
1.โซนอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ
2.ร้านขายยา
3.ร้านขายอาหารสัตว์ และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
4.ร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery)
ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

ทางบอง มาร์เช่ มาร์เก็ต พาร์ค ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ